Cu privire la  organizarea muncii

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.46

      din 15 iunie 2020

 Cu privire la  organizarea muncii

             În scopul diminuării riscului de răspândire a infecţie COVID-19, în temeiul   Hotărârei Guvernului nr.381 din 12 iunie 2020 ”Cu privire la organizarea muncii în unităţile bugetare”, conform art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.Se organizează munca salariaţilor după cum urmează:

Nr.d/o Nume , prenume salariat Funcţia Perioada lucrată în birou Perioada lucrată la distanţă Perioada concediilor
1 Diacioc Elena Secretar 15 iunie-27 iunie 29 iunie-10 iulie
2 Brailean Larisa Contabil-şef 29 iunie -10 iulie 15 iunie-27 iunie
3 Hadjiu Natalia Specialist 01 iulie-10 iulie 16iunie-30 iunie
4 Iamblea Tatiana Specialist 15 iunie-27 iunie 29 iunie-10 iulie
5 15 iunie-27 iunie 29 iunie-10 iulie
6 01 iulie-10 iulie 16 iunie-30 iunie
7 15 iunie-10 iulie
8 15 iunie-10 iulie
9 15 iunie-27 iunie 29 iunie-10 iulie
10 15 iunie-27 iunie
11 15 iunie-27 iunie 29 iunie-10 iulie

2.Controlul  executării prezentei decizii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                     Leonid ZALEVSCHI