Cu privire la  acordarea concediului  ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.45

      din 15 iunie 2020

 Cu privire la  acordarea

concediului  ordinar

             În temeiul   art.112, art.113, 115  al  Codului Muncii,  conform contractului colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, cererii  depuse    de  către  xxx, xxx,  de a i se acorda concediul ordinar pentru perioada lucrată a a.2019-2020, având în vedere art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.Se  acordă concediul ordinar  pentru perioada lucrată a a.2019-2020 xxx, xxx, de la 16 iunie 2020  până  la   13 iulie 2020, inclusiv (28 zile).

2.Contabilitatea  va  efectua  calculul respectiv cu achitarea  lui la timp şi integral.

3.Controlul  executării prezentei decizii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                     Leonid ZALEVSCHI