Cu privire la  acordarea concediului  ordinar

D I S P O Z I Ţ I E   NR.45       din 15 iunie 2020  Cu privire la  acordarea concediului  ordinar              În temeiul   art.112, art.113, 115  al  Codului Muncii,  conform contractului colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, cererii  depuse    de  către  xxx, xxx,  de a i se acorda concediul ordinar pentru perioada […]

Mai mult..

 Cu privire la  organizarea muncii

D I S P O Z I Ţ I E   NR.46       din 15 iunie 2020  Cu privire la  organizarea muncii              În scopul diminuării riscului de răspândire a infecţie COVID-19, în temeiul   Hotărârei Guvernului nr.381 din 12 iunie 2020 ”Cu privire la organizarea muncii în unităţile bugetare”, conform art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 […]

Mai mult..