Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar

                                   D I S P O Z I Ţ I E   NR.40                                              din 29 mai 2020  Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar În temeiul  art.112, 113 al  Codului Muncii  al  RM, conform  convenţiei colective  nr.20 din 01.07.2019, […]

Mai mult..