Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.37

                                              din 25 mai 2020

 Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

             1.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.3  la 10.06.2020 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la constituirea Consiliului de Administrație al ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu”

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la constituirea Comisiei de Cenzori a ÎM ”Gospodăria Comunală Chetrosu”

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la constituirea Comisiei administrative

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la constituirea Comisiei de licitație

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la constituirea Comisiei de concurs

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic

Raportor: L.Brailean, contabil-șef.

 1. Cu privire la examinarea petițiilor

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la Notificarea  Oficiului  Teritorial  al Cancelarieide Stat nr.1304/OT3-152 din 06.04.2020

Raportor: E.Diacioc, secretar.

 1. Cu privire la Notificarea  Oficiului  Teritorial  al Cancelarieide Stat nr.1304/OT3-153 din 06.04.2020

Raportor: E.Diacioc, secretar.

 1. Cu privire la Notificarea  Oficiului  Teritorial  al Cancelarieide Stat nr.1304/OT3-154 din 06.04.2020

Raportor: E.Diacioc, secretar.

 1. Cu privire la Notificarea  Oficiului  Teritorial  al Cancelarieide Stat nr.1304/OT3-156 din 06.04.2020

Raportor: E.Diacioc, secretar.

 1. Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi proprietate publică

Raportor: E.Diacioc, secretar.

 1. Cu privire la folosirea terenului cu destinaţie păşuni din fondul de rezervă al primăriei

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la identificarea străzilor  pentru reparare în anul 2020

Raportor: L.Zalevschi, primar.

            2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 10.06.2020 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi