Cu privire la regimul de activitate a angajaţilor Primăriei com.Chetrosu în perioada 1-15 mai 2020

Dispoziţiile primarului

                                                                               D I S P O Z I Ţ I E   NR.33

                                                                                     din  30 aprilie 2020

 Cu privire la regimul de activitate

 a angajaţilor Primăriei com.Chetrosu

 în perioada 1-15 mai 2020

Având în vedere situaţia epidemiologică din ţară, cu scopul asigurării funcţionalităţii Primăriei com.Chetrosu,  în temeiul Dispoziţiei nr.24 din 29.04.2020 a CSE R.Moldova, a Dispoziţiei nr.6 din 26.03.2020 a SCE R.Moldova, Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 art.(29) privind Administraţia Publică Locală primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se atrag la serviciu pentru activitate în birou, în perioada 1-15 mai 2020, următorii angajaţi:

– Diacioc Elena- secretar al consiliului;

– Hadjiu Natalia – specialist;

– Iamblea Tatiana – specialist;

– Doloşcan Ludmila- bibliotecar principal la BPT Chetrosu;

– Danuţa Vera – contabil;

– Babavelscaia Andriana – îngrijitoare încăperi;

– Bebea Andrei – conducător artistic la căm.cult.Todireşti;

– Antoci Lilia – director IET „Prichindel” s.Chetrosu;

– Cracan Mariana –  director IET „Romaniţa” s.Todireşti.

  1. 2. Se indică munca la domiciliu, în perioada 1-15 mai 2020, pentru următorii angajaţi:

– Brailean Larisa- contabil-şef.

  1. Salariaţii care activează la domiciliu vor îndeplini atribuţii specific funcţiei pe care o deţin.

4.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI