Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale Chetrosu

COVID-19

                                COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

                                COMUNA CHETROSU, RAIONUL ANENII NOI

            Raionul Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Mihail Frunze nr.18, tel. 026532246, 026532137

___ ____________________________________________________________

DISPOZIŢIA NR.1

Din 24.03.2020

În temeiul prevederilor Legii nr.271 cu privire la protecţia civilă, conform Dispoziţiei  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020  şi având în vedere hotărârea Grupului de lucru local pentru monitorizarea situaţiei epidemiologice din data de 24.03.2020, comisia pentru situaţii excepţionale a comunei Chetrosu

DISPUNE:

 1. Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția:

– deplasărilor în interese de serviciu, atunci cînd activitatea nu poate fi desfășurată la distanță;

– deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;

-deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amînată;

-deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amînate (ex. decesul unui membru al familiei, necesități ale persoanelor și animalelor de companie, etc).

 1. Se interzice, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
 2. Se interzice prestarea serviciilor de alimentație publică în unitățile de comercializare a produselor petroliere.
 3. Se iniţiază discuţii cu membrii Gărzii populare pentru a verifica disponibilitatea implicării acestora în prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor legate de virusul COVID-19.
 4. Se anunţă formarea Grupurilor de voluntari dispuşi să se implice în gestionarea situaţiilor ce ţin de situaţia epidemiologică la nivel local.
 5. Se vor efectua instruiri cu membrii Gărzii populare şi cu Grupele de voluntari despre comportamentul pe timp de pandemie COVID-19.
 6. Se amână plata ratelor lunare pentru arenda teren cet. Gogu Piotr, pe perioada stării de urgenţă (până la 15 mai).

Preşedinte CSEChetrosu                                            Leonid Zalevschi

 

 

                                   COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

                                COMUNA CHETROSU, RAIONUL ANENII NOI

                    Raionul Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Mihail Frunze nr.18, tel. 026532246, 026532137

___ ____________________________________________________________

DISPOZIŢIA NR.2

Din 02.04.2020

 

În temeiul prevederilor Legii nr.271 cu privire la protecţia civilă, conform Dispoziţiilor  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, comisia pentru situaţii excepţionale a comunei Chetrosu

DISPUNE:

 1. Se plasează în carantină pentru 14 zile a persoanelor care au intrat în contact cu persoanele infectate.
 2. Se vor dezinfecta periodic zona unde locuieşte familia în care sunt confirmate persoane infectate cu COVID-19.
 3. Se va asigura regimul activ pentru iluminatul stradal pe parcursul întregii nopţi, întru prevenirea şi combaterea criminalităţii în perioada stării de urgenţă.
 4. Se vor procura măşti şi mănuşi pentru angajaţii instituţiilor medicale din comuna Chetrosu. Se va limita accesul persoanelor în instituţiile respective şi respectarea distanţei minime de 1,5 metri în cazul când vizita la punctul medical nu poate fi evitată.
 5. Se vor monitoriza şi informa vârstnicii şi familiile vulnerabile referitor la riscurile COVID-19. La necesitate, se vor procura şi livra la domiciliu produse alimentare, se vor achita facturile persoanelor respective, pentru a evita ieşirea vârstnicilor din casă ( Responsabil: V.Ostrovari, asistent social comunitar).
 6. Se vor informa locuitorii comunei referitor la importanţa conlucrării cetăţenilor cu medicii, cu APL, cu reprezentanţii IP Anenii Noi, întru prevenirea infectării cu COVID-19 (Responsabil: Iu.Tarnovschi, poliţist Sectorul 2).

Preşedinte CSEChetrosu                                            Leonid Zalevschi

 

 

                               COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

                                COMUNA CHETROSU, RAIONUL ANENII NOI

                    Raionul Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Mihail Frunze nr.18, tel. 026532246, 026532137

___ ____________________________________________________________

DISPOZIŢIA NR.3

Din 06.04.2020

 În temeiul prevederilor Legii nr.271 cu privire la protecţia civilă, conform Dispoziţiilor  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, comisia pentru situaţii excepţionale a comunei Chetrosu

DISPUNE:

 1. Se va procura soluţie dezinfectantă pentru prelucrarea suprafeţelor în zonele afectate.
 2. Se atenţionează agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea de-a lungul traseului naţional R2 să înăsprească măsurile de prevenire a infectării, atât pentru angajaţi cât şi pentru cumpărători.
 3. Se vor iniţia discuţii cu agenţii economici pentru a transfera suma plăţilor curente şi a datoriilor pentru serviciile de apeduct şi canalizare.
 4.  Începând cu data de 07.04.2020 la ÎM „GC Chetrosu” vor activa: managerul, contabilul-şef, tractoristul şi 2 lăcătuşi.
 5. Se împuterniceşte managerul Iu.Doloşcan pentru a instrui cu privire la măsurile de protecţie COVID-19 angajaţii ÎM „GC Chetrosu” implicaţi în activitate pe perioada stării de urgenţă.

 

Preşedinte CSEChetrosu                                        Leonid Zalevschi

 

                                COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

                                COMUNA CHETROSU, RAIONUL ANENII NOI

                    Raionul Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Mihail Frunze nr.18, tel. 026532246, 026532137

___ ____________________________________________________________

DISPOZIŢIA NR.4

Din 16.04.2020

 

În temeiul prevederilor Legii nr.271 cu privire la protecţia civilă, conform Dispoziţiilor  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, comisia pentru situaţii excepţionale a comunei Chetrosu

DISPUNE:

 1. Se vor dezinfecta periodic locurile publice, inclusiv scările blocurilor locative.
 2. Se vor sfinţi darurile pascale în Noaptea Învierii în s.Todireşti începând cu ora 3.00 de lângă Biserică, strada Ştefan cel Mare şi Sfânt până la răstignirea din sat, cu respectarea regulilor impuse.
 3. Se vor sfinţi darurile pascale în Noaptea Învierii în s.Chetrosu începând cu ora 5.00 de pe strada Bisericii, apoi pe strada Chişinău (pe ambele părţi), apoi pe strada M.Frunze (pe ambele părţi) cu respectarea regulilor impuse.
 4. Se numesc responsabili pentru monitorizarea procedurii de sfinţire a darurilor pascale în s.Todireşti: L.Zalevschi, Iu.Tarnovschi, voluntari: L.Braila, L.Iachimovici; în s.Todireşti: L.Zalevschi, Iu.Tarnovschi, I.Cecan.

 

Preşedinte CSEChetrosu                                        Leonid Zalevschi

 

                                 COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

                                COMUNA CHETROSU, RAIONUL ANENII NOI

                    Raionul Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Mihail Frunze nr.18, tel. 026532246, 026532137

___ ____________________________________________________________

DISPOZIŢIA NR.5

Din 23.04.2020

 

În temeiul prevederilor Legii nr.271 cu privire la protecţia civilă, conform Dispoziţiilor  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, comisia pentru situaţii excepţionale a comunei Chetrosu

DISPUNE:

 1. Se vor identifica toate persoanele care au intrat în contact cu cet.din s.Chetrosu confirmat pozitiv cu COVID-19.
 2. Se va monitoriza respectarea regulilor epidemiologice de către agenţii eonomici din localitate.
 3. Se amână desfăşurarea sărbătorii Paştele Blajinilor în com.Chetrosu. Se interzice accesul locuitorilor în cimitire în zilele de duminică şi luni (26 şi 27 aprilie).
 4. Se monitorizează în continuare persoanele în etate din comună, de către asistentul social comunitar şi lucrătorii sociali.

 

Preşedinte CSEChetrosu                                        Leonid Zalevschi

 

                                 COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

                                COMUNA CHETROSU, RAIONUL ANENII NOI

                    Raionul Anenii Noi, s.Chetrosu, str.Mihail Frunze nr.18, tel. 026532246, 026532137

___ ____________________________________________________________

DISPOZIŢIA NR.6

Din 08.05.2020

 

Având în vedere starea de urgenţă declarată pe teritoriul Republicii Moldova până la 15 mai 2020, în temeiul prevederilor Legii nr.271 cu privire la protecţia civilă, conform Dispoziţiilor  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, comisia pentru situaţii excepţionale a comunei Chetrosu

DISPUNE:

 1. Se permite controlorilor Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”, deplasarea la domiciliul consumatorilor pentru încheierea contractelor de furnizare/prestare a serviciilor publice comunale consumatorilor casnici din com.Chetrosu, începând cu data de 16 mai 2020.
 2. Se numeşte managerul Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”, Doloşcan Iurie responsabil pentru instruirea şi echiparea corespunzătoare a controlorilor, întru evitarea prevenirii şi răspândirii infectării cu COVID-19.

 

Preşedinte CSEChetrosu                                        Leonid Zalevschi