Cu privire la  închiderea sezonului de încălzire 2019-2020

Dispoziţiile primarului

                                D I S P O Z I Ţ I E   NR.23

                                      din 26 martie 2020

Cu privire la  închiderea sezonului de încălzire 2019-2020

În legătură cu ridicarea   temperaturilor  medii ale aerului exterior, având în vedere că copiii nu frecventează grădiniţele de copii,  conform Hotărîrei Guvernului nr.434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice,  în baza art.29  al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

 DISPUNE:

1.Se  închide  sezonul de încălzire 2019-2020  în comuna Chetrosu începând cu 26 martie 2020.

2.Directorul grădiniţei de copii din s.Todireşti dna Mariana Cracan, directorul grădiniţei de copii  din s.Chetrosu  dna Lilia Antoci,  în comun  cu  responsabilii pe cazangerii, vor asigura executarea lucrărilor de deconectare a sistemului de încălzire începînd cu 26 martie 2020.

3.Controlul  executării prezentei decizii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid ZALEVSCHI