Cu privire la desemnarea persoanei responsabile  

Dispoziţiile primarului

                                   D I S P O Z I Ţ I E   NR.22

                                           din 26 martie 2020

Cu privire la desemnarea persoanei responsabile

În scopul prelungirii semnăturii electronice ca subiect al declarării, conform   art.29 al  Legii nr.436 din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se desemnează funcţionarul xxx în calitate de persoană responsabilă de colaborarea cu STISC pentru prelungirea semnăturii ca subiect al declarării pe numele xxxx, xxx la Primăria com.Chetrosu.
  2. Persoana nominalizată în prezenta dispoziţia va depune şi va ridica actele necesare efectuării prezentei acţiuni la instituţiile competente.
  3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                                     Leonid ZALEVSCHI