Cu privire la profilaxia şi prevenirea situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID -19

Dispoziţiile primarului

                                         D I S P O Z I Ţ I E   NR.20

                                              din 13 martie 2020

 Cu privire la profilaxia şi prevenirea situaţiei

epidemiologice a infecţiei COVID -19

          În conformitate cu art.29,  art.32 al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică nr. 6/2020 ” Privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID -19”.

DISPUNE:

Se interzice organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor, măsurilor, întrunirilor în masă cu participarea unui număr mai mare de persoane, în teritoriul comunei Chetrosu.

  1. Se instituie în perioada 16 martie până la 1 aprilie 2020 unele restricţii de acces în localurile şi instituţiile publice din teritoriul comunei Chetrosu.
  2. Se recomandă locuitorilor comunei Chetrosu, să manifeste prudenţă şi să susţină eforturile de comunicare referitoare la măsurile necesare de a fi respectate în circumstanţele actuale, să limiteze deplăsările mai puţin importante, să renunţe la evenimentile în masă şi să anunţe medicii, autorităţile locale sau la 112 imediat ce observă simptome de boli respiratorii.
  3. Se recomandă instituţiilor medicale, farmaceutice din teritoriul comunei Chetrosu, să fie asigurate cu echipamente corespunzătoare pentru realizarea asistenţei medicale.
  4. Se recomandă locuitorilor din comuna Chetrosu ca în perioada dată să se adreseze autorităţilor publice locale şi serviciilor publice din teritoriu- telefonic, prin intermediul reţelelor de socializare, la adresa de email: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com dacă situaţia nu este de maximă urgenţă.
  5. Se atenţionează părinţii, tutorii şi curatorii să nu permită copiilor în perioada menţionată plimbarea prin localitate, joacă în grup sau lăsarea acestora fără supraveghere.
  6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei Dispoziţii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi