Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.11  din 03 martie 2020

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.17

    din 09 martie 2020

Cu privire la modificarea Dispoziţiei

nr.11  din 03 martie 2020

         În legătură cu necesitatea apărută, în baza art.59, art.60 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se modifică Dispoziţia primarului nr.11 din 03 martie 2020 “Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare” după cum urmează:

– în textul părţii dispozitive, în punctul 1, se modifică linia bugetară. Punctul 1 va avea următorul conţinut:

„1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 16700 lei la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Chetrosu

-337110 Procurarea materialelor de constructie                                   -9900  lei.

-338110 Procurarea accesoriilor de pat                                                 – 6800lei”.

 

– în textul părţii dispozitive, în punctul 2, se modifică suma. Punctul 2 va avea următorul conţinut:

„2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  16700 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Chetrosu

-314110 Procurarea masinilor si utilajelor                               –      16500lei

-222400 Servicii de transport                                                    –          200lei”.

2.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI