Cu privire la  instituirea Comisiei pentru predarea-primirea bunurilor la ÎM”GC Chetrosu”

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.16

    din 09 martie 2020

 Cu privire la  instituirea Comisiei pentru

predarea-primirea bunurilor la ÎM”GC Chetrosu”

           În scopul întocmirii Actului de predare-primire, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  Comisia  de  predare-primire a bunurilor la “ÎM GC Chetrosu” în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:   -Morari Evgheni- fost manager ÎM “GC Chetrosu”;

Membrii comisiei:     -Doloşcan Iurie- învingătorul concursului la funcţia de    manager ÎM “GC Chetrosu”;

-Camerzan Tamara- contabil-şef la ÎM “GC Chetrosu”;

-Grosu Ion-consilier;

-Cecan Ion-consilier.

  1. Comisia nominalizată va asigura predarea-primirea bunurilor în baza documentelor şi a materialelor deţinute.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI