Cu privire la profilaxia şi prevenirea situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID -19

Dispoziţiile primarului

                                           D I S P O Z I Ţ I E   NR.19

                                              din 11 martie 2020

 Cu privire la profilaxia şi prevenirea situaţiei

epidemiologice a infecţiei COVID -19

          În conformitate cu art.29,  art.32 al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică nr. 6/2020 ” Privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID -19”.

DISPUNE:

A suspenda procesul educaţional în grădiniţa „Romaniţa” s.Todireşti şi grădiniţa „Prichindel” s.Chetrosu, IP Gimnaziul „Gr. Vieru” s. Chetrosu şi IP Gimnaziul Todireşti în perioada 11 martie până la 23 martie 2020 cu reviziuirea ulterioară a situaţiei.

  1. Se pune în sarcina directorilor instituţiilor de învăţământ din comuna Chetrosu informarea angajaţilor despre măsurile de prevenire a infecţiei COVID- 19 şi acţiunile care urmează a fi întreprinse în cazul apariţiei simptomilor clinice de infecţii, vor restricţiona accesul persoanelor străine în instituţii.
  2. .Se pune în sarcina proprietarilor de localuri de a fişa, publica materialele informative cu privire la profilaxia infecţiei – pe spaţiile vizibile ale localurilor, materialele informative care vor fi eliberate de autorităţi.
  3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei Dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi