Cu privire la  instituirea Grupului de lucru localpentru monitorizarea situaţiei epidemiologice

Dispoziţiile primarului

 D I S P O Z I Ţ I E   NR.18

                   din 10 martie 2020

 Cu privire la  instituirea Grupului de lucru local

pentru monitorizarea situaţiei epidemiologice

           În scopul prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor legate de virusul COVID-19, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

D I S P U N E:

 1.Se instituie  Grupului de lucru local pentru monitorizarea situaţiei epidemiologice , în următoarea componenţă:

Preşedintele  comisiei:   -Leonid Zalevschi, primar;

Membrii comisiei:        -Liuba Grosu, şef CMF Ţînţăreni;

-Iurie Tarnovschi, poliţist;

-Ostrovari Valentina, asistent social comunitar;

-Cecan Ion-consilier.

  1. Grupului de lucru local va monitoriza zilnic situaţia epidemiologică din comuna Chetrosu şi va interveni în caz de necesitate.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI