Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

Dispoziţiile primarului

                                         D I S P O Z I Ţ I E   NR.11

                                              din 03 martie 2020

 Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

 În legătură cu necesităţile apărute, în conformitate cu  prevederile  art. 29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D ISPUNE:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 16700 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Todiresti

-337110 Procurarea materialelor de constructie                                   -9900  lei.

-338110 Procurarea accesoriilor de pat                                                 – 6800lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  167000 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Chetrosu

-314110 Procurarea masinilor si utilajelor                               –      16500lei

-222400 Servicii de transport                                                    –          200lei

3.Contabilul-şef al primăriei dna L.Brailean va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                      Leonid ZALEVSCHI