PLANUL DE ACHIZITIE 2020

Plan de achiziţii

APROBAT PRIMARUL:

                                                                                                                                                   Comunei Chetrosu

L.Zalevschi_____________

 

PLANUL DE ACHIZITIE

Primaria Chetrosu

pe anul  2020

 

Nr d/o Expunerea obiectului de

achizitie

Suma

estimativ

planificata anuala

cu TVA

Perioada

desfasurarii procedurii de achizitie publica

Procedura de achizitie publica
1 Gaze naturale     268000 Ianuarie

 

Achizitii din unica sursa
2 Energia electrica 276000 Ianuarie Achizitii din unica sursa
3 Apa si canalizare 28000 Ianuarie Achizitii din unica sursa
4 Alte servicii comunale 12000 martie Contract de mica valoare
5 Servicii de telecomunicatii 16000 Ianuarie Achizitii din unica sursa
6 Servicii informationale 31800 Ianuarie Achizitii din unica sursa
7 Servicii de transport 14000 februarie Contract de mica valoare
Servicii de reparatie curenta       455900

200000

214000

Mai

Aprilie

Martie-decembrie

COP

Contract de mica valoare Contract de mica valoare

9 Servicii bancare       20000 Ianuarie Fara metoda achizitiilor
10 Alte cheltueli neatribuite altor aliniate       90000

150000

150000

150000

 

 

Februarie-martie

Aprilie- iunie

Iulie-septembrie

Octombrie-decembrie

Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare
11 Alte cheltueli curente     118000 Februarie-decembrie Fara metoda achizitiilor
12 Procurarea materialelor didactice     38000 iunie Contract de mica valoare
13 Procurarea materialelor gospod.rechizite de birou 170000 Martie -decembrie Contract de mica valoare
14 Procurarea materialelor constructie 11300

200000

200000

Martie

Aprilie-iunie

Iulie-septembrie

Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare
15 Procurarea accesoril.de pat si echipament 50000 Februarie-septembrie Contract de mica valoare
16 Procurarea altor materiale 150000 Februarie- decembrie Contract de mica valoare
17 Procurarea produselor alimentare 210000

210000

210000

210000

Ianuarie

Aprilie

Iulie

octombrie

Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare
18 Procurarea  uneltelor si sculelor,inventr de producer si stocuri de material de uz gospodaresc 30000

66000

           martie

aprilie

Contract de mica valoare Contract de mica valoare

 

19 Procurarea altor mijloace fixe 40000 august Contract de mica valoare
TOTAL ACHIZITII 3989000

 

Contabil şef                                                                               L. Brailean