Cu privire la rezultatul Concursului pentru ocuparea functiei publice temporar vacante

Concursuri

Prin prezenta,  conform Anexei nr.5 la Procesul Verbal nr.3 al Comisiei de concurs, Vă prezentăm lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de Specialist în reglementarea regimului funciar:

Iamblea Tatiana, cu nota finală obţinută la concurs: 9,4.

Specialistul va fi angajat şi va îndeplini atribuţiile de serviciu conform Contractului de muncă individual pe perioadă determinată şi Fişa postului.