Cu privire la  acordarea concediului ordinar

                                          D I S P O Z I Ţ I E   NR.07                                            din  17 februarie 2020       Cu privire la  acordarea concediului ordinar Având în vedere cererea  depusă  de către  XXX, XXX la primăria  […]

Mai mult..