Deciziile consiliului local adoptate la şedinţa nr.3 din 20 decembrie 2019

                                               D E C I Z I E  nr.         3/1                                                                                         din 20 decembrie 2019 Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020  în prima  lectură  În temeiul prevederilor art. […]

Mai mult..