Cu privire la  acordarea  concediului  neplătit

Dispoziţiile primarului

                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.146

                                               din 16 decembrie 2019

 Cu privire la  acordarea  concediului  neplătit

Având în vedere cererea depusă de  xxxxxxx,  xxxxxxxxChetrosu, în temeiul  alin.(1) art.120 al  Codului Muncii  al  RM,   conform art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu neplătit xxxxxxxx,  xxxxxxxxxx, pe o perioadă de 16 zile calendaristice, începând cu 17.12.2019  pînă la 01.01.2020, inclusiv.

2.Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI