Cu privire la  rechemarea din concediul ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.144

      din 13 decembrie 2019

Cu privire la  rechemarea din concediul ordinar

 Având în vedere necesitatea stringentă a prezenţei funcţionarilor în unitate, în legătură cu organizarea audierilor publice şi a şedinţei extraordinare a consiliului local la data de 20 decembrie 2019, în temeiul  art.122, din Codul Muncii a R.Moldova nr.154 din 28.03.2003, în temeiul contractului colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, având în vedere acordul funcţionarilor rechemaţi,  în temeiul  art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se  recheamă din concediu, la data de 16 decembrie 2019, funcţionarii publici ai primăriei:

– xxxxxxxxxx;

-xxxxxxxxxxx.

2.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                     Leonid ZALEVSCHI