Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.143

      din 02 decembrie 2019

Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar

 În temeiul  art.112, 113 al  CM a RM,  art.43 aln.(1) al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, contractului colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, cererii depuse de  xxxxxxxx, xxxxxxxxx  primăriei,   privitor la acordarea concediului ordinar pentru perioada lucrată a a.2018-2019,  în temeiul  art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se  acordă 23 zilele din concediul neacordat pentru perioada a a.2017-2018 şi 14 zile din concediul ordinar  pentru perioada lucrată  a a.2018-2019 xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxprimăriei,  de la 04 decembrie 2019 pînă la 12 ianuarie 2020, inclusiv (37 zile).

2.Contabilitatea  va  efectua  calculul respectiv cu achitarea  lui la timp şi integral.

3.Controlul  executării prezentei decizii mi-l asum.

 Primar al

comunei   Chetrosu                                                     Leonid ZALEVSCHI