Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar

D I S P O Z I Ţ I E   NR.143       din 02 decembrie 2019 Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar  În temeiul  art.112, 113 al  CM a RM,  art.43 aln.(1) al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, contractului colectiv  de muncă  nr.20 din 01.07.2019, cererii depuse […]

Mai mult..

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

                                         D I S P O Z I Ţ I E   NR.142                                            din  02 decembrie 2019     Cu privire la  acordarea concediului ordinar Având în vedere cererea  depusă  de către  xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxprimăria  com.Chetrosu, privind acordarea […]

Mai mult..

Proiectul bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2020

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  Primăria comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, iniţiază, începând cu 02 decembrie 2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2020”. Scopul proiectului este de a asigura transparenţa în gestionarea eficientă a finanţelor publice de către executorii de buget. Având în vedere că […]

Mai mult..