Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare

Dispoziţiile primarului

                                           D I S P O Z I Ţ I E   NR.136

                                               din 26 noiembrie  2019

Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare

 În legătură cu necesităţile apărute, în conformitate cu  prevederile  art. 29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

 1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 206900 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0620)P1P2(7502)P3(00333): Amenanjarea teritoriului

-337110 Procurarea materialelor de constructie                                     -30000  lei.

S1S2(21)Org.2(05569), F3(0820)P1P2(8502)P3(00231):Biblioteca Todiresti

-222210 servicii informationale                                                         -300lei

-222220 servicii de telecomunicatie                                                  -1000lei

-222980 servicii postale                                                                     -1000lei

-281900Alte cheltueli curente                                                          -1000lei

273500 indemniz.p/u incapacit.temporara de munca                        -300lei

-336110 procurarea materialelor de uz gospod.si rechizite birou      -300lei

-339110 procurarea altor                                                                  -9100lei

-318110 procurarea altor mijloace fixe                                      -7000lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Todiresti

-222120 Gaze                                                                                -50000lei

-222400 servicii    de transport                                                      – 400lei

-222990 Alte cheltueli neatribuite altor cheltueli                         – 11000lei

-316110 procurarea uneltelor si sculelor,inventar de uz casnic –  27000lei

-272500  Compensatii                                                                   -2000  lei.

-222500 servicii de reparative curente                                     -2000lei

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Chetrosu

-222120 Gaze                                                                                -50000lei

-222220 servicii    de telecomunucatie                                           – 500lei

-316110 procurarea uneltelor si sculelor,inventar de uz casnic –  8000lei

S1S2(21)Org.2(05572), F3(0820P1P2(8502)P3(00234):Camin Cultural Chetrosu

-281900 Alte cheltueli                                                                -3000 lei

S1S2(21)Org.2(05573), F3(0820P1P2(8502)P3(00234):Camin Cultural Todiresti

-281900 Alte cheltueli curente                                                  -3000 lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  206900 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0640)P1P2(7505)P3(00335): Iluminarea stradala

-222110 Energie electrica                                                  -20000  lei

S1S2(21)Org.2(05569), F3(0111)P1P2(0820)P3(00231):Biblioteca Todiresti

-316110procurarea uneltelor si sculelor,inventar de uz casnic – 20000lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Todiresti

-222140 Apa si canalizare                                                         –       1000lei

-222970 comision bancar                                                            –      1000lei

-314110 procurarea utilajului                                                       –    37000lei

-335110procurareamater.didactice                                              –     10000lei

-338110 procurarea accesor.pat                                                       – 25000lei

-339110 procurarea altor material                                                        -6000lei

333110 procurarea produselor alimentare                                          -12400lei

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(08802)P3(00199):Gradinita Chetrosu

-222140 Apa si canalizare                                                         –       2500lei

-314110 procurarea utilajului                                                       –     37000lei

-335110procurareamater.didactice                                              –     10000lei

-339110 procurarea altor material                                                    -5000lei

-333110 procurarea produselor alimentare                                      -14000lei

S1S2(21)Org.2(05572), F3(0820P1P2(8502)P3(00234):Camin Cultural Chetrosu

-339110 procurarea altor materiale                                                        – 3000lei S1S2(21)Org.2(05573), F3(0820P1P2(8502)P3(00234):Camin Cultural Todiresti

-339110 procurarea altor materiale                                                        – 3000lei

3.Contabilul-şef al primăriei dna L.Brailean va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                      Leonid ZALEVSCHI