Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

 

                                            D I S P O Z I Ţ I E   NR.126

                                             din 21 noiembrie  2019

 Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

             1.Se convoacă şedinţa  ordinară a consiliului local nr.2  la 29 noiembrie 2019 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului comunal Chetrosu, r-l Anenii Noi

2.Cu privire la executarea bugetului com.Chetrosu pentru 9 luni a anului 2019

3.Cu privire la  rectificarea bugetului

4.Cu privire la desemnarea unui reprezentant al  Consiliului comunal în instanța de judecată

5.Cu privire la examinarea demersurilor şi cererilor.

            2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 29.11.2019 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                                   Leonid Zalevschi