Cu privire la luarea la evidenţă a familiilorcu copii în situaţie de risc şi efectuarea evaluării iniţiale şi complexe

Dispoziţiile primarului

                                                                           D  I S P O Z I Ţ I E   NR.120

                                                                               din 25 octombrie 2019

 Cu privire la luarea la evidenţă a familiilor

cu copii în situaţie de risc şi efectuarea

 evaluării iniţiale şi complexe

În temeiul art.9 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, în baza legii nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, conform Hotărârii Guvernului nr.228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, conform art.29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.A se lua la evidenţă şi a efectua evaluarea iniţială şi complexă a familiilor cu copii în situaţie de risc cu întocmirea planului individual de asistenţă, deschiderea Managementului de caz pentru următoarele familii:

-XXXXXXXXXXXXXXX

-XXXXXXXXXXXXXXX

2.Responsabil de executarea dispoziţiei se numeşte dna Ostrovari Valentina, asistent social comunitar.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

  

Primar interimar

al com.Chetrosu                                                Iurie Doloşcan