Cu privire la luarea la evidență a familiilor / persoanelor defavorizate și efectuarea evaluarii inițiale și complexe

Dispoziţiile primarului

                                                                   D I S P O Z I Ţ I E   NR.119

                                                                    din 25 octombrie 2019

 Cu privire la luarea la evidență a

 familiilor / persoanelor defavorizate

și efectuarea evaluarii inițiale și complexe

          În conformitatea cu prevedirile art.29 „r”Legea 436- privind Administraţia publică locală, în temeiul Legii nr. 547-XV din 25.12.2003 cu privire la asistența socială, a Legii nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale și a HG nr. 716 din 18.07.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate,  în rezultatul căreia s-a confirmat situația de risc și de vulnerabilitate a  familiilor / persoanelor  defavorizate, afecțiune, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

Se ia la evidență și se efectuează evaluarea inițială și complexă a familiilor / persoanelor defavorizate cu întocmirea planului individualizat de asistență pentru cet.XXXXXXXXXXX

  1. Responsabil pentru executarea prezentei dispoziţii se numeşte Ostrovari

Valentina, asistent social comunitar.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar interimar al

comunei   Chetrosu                                  `                                    Iurie Doloşcan