Cu privire la  acordarea  concediului  neplătit

Dispoziţiile primarului

                                                                                   D I S P O Z I Ţ I E   NR.118

                                                                                      din 25 octombrie 2019

 Cu privire la  acordarea  concediului  neplătit

Având în vedere cererea depusă de  dna   Antoci Lilia,  director al grădiniţei de copii  din s. Chetrosu, şi acordul dnei Cotorobai Natalia, educator din această  grădiniţă,  în temeiul  alin.(1) art.120 al  Codului Muncii  al  RM,   conform art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu neplătit dnei  Antoci Lilia,  director al grădiniţei de copii  din s. Chetrosu, pe o perioadă de 1 zile calendaristice, la data de 28 octombrie 2019.

  1. În ziua respectivă, responsabil pentru activitatea grădiniţei din s.Chetrosu se numeşte dna Cotorobai Natalia, educator al grădiniţei.

3.Prevederile prezentei dispoziţii  vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.

  1. Controlul asupra executării dispoziţii mi-l asum.

 

Primar interimar al

comunei   Chetrosu                                               Iurie Doloşcan