Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare

                                           D I S P O Z I Ţ I E   NR.136                                                din 26 noiembrie  2019 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare  În legătură cu necesităţile apărute, în conformitate cu  prevederile  art. 29 […]

Mai mult..

Proiecte de decizii propuse pentru sedinta consiliului local din 29.11.2019

                  Proiect de decizie 2/1 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului comunal Chetrosu, r-l Anenii Noi În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr.457 din 14.11.2003, în temeiul alin.(2) lit. m) al art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28 […]

Mai mult..