Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă

Dispoziţiile primarului

                                                                  D I S P O Z I Ţ I E   NR.117

                                                                    din 18 octombrie 2019

 Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă

Având în vedere cererea depusă de dl XXXXXXX privind eliberarea din funcţia de şef de birou la Căminul cultural Chetrosu,  în temeiul prevederilor   art.85 al Codului Muncii  al RM,  art.29, 32 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală,  primarul interimar al comunei Chetrosu

 

D I S P U N E:

1.Se desface contractul individual de muncă nr.46 din 02.09.2019.

2.Se eliberează dl XXXXXXX din funcţia de  şef de birou la Căminul cultural Chetrosu de la 18 octombrie  2019, din proprie iniţiativă.

3.Contabilitatea  va  efectua  calculul final.

4.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţiei mi-l asum.

 

Primar interimar

al comunei  Chetrosu                                                            Iurie Dooşcan