Cu privire la  deschiderea sezonului  de încălzire

Dispoziţiile primarului

                                                                        D I S P O Z I Ţ I E   NR.116

                                                                        din  17 octombrie  2019

 Cu privire la  deschiderea sezonului  de încălzire

          În legătură cu scăderea  temperaturii în încăperi  până la  plus 8 grade, finisarea  lucrărilor de pregătire a instituţiilor  bugetare din teritoriul comunei pentru activitate  în perioada toamnă – iarnă a.2019-2020,  în temeiul art.29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia publică locală, primarul interimar al comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se anunţă deschiderea  sezonului de încălzire  la  cazangeriile  ce deservesc instituţiile  subordonate primăriei începînd cu 17 octombrie 2019.

2.Directorii  de instituţii vor angaja persoanele atestate  în calitate de fochişti şi vor numi          responsabilii de  exploatarea cazangeriilor.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii  mi-l asum.

 

 Primar interimar

al comunei  Chetrosu                                                Iurie Doloşcan