Cu  privire la confirmarea în calitate de operator la birourile electorale ale secţiilor de votare

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.114

   din 04 octombrie 2019

Cu  privire la confirmarea în calitate de operator

la birourile electorale ale secţiilor de votare

În conformitate cu art.31, art. 74 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997, în scopul bunei organizări a alegerilor locale generale din Republica Moldova din  20 octombrie 2019, în temeiul art.29 din Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se propune Consiliului electoral al circumscripţiei electorale Anenii Noi nr.04 de a confirma în calitate de operatori la birourilor electorale ale  secţiilor de votare din teritoriul comunei Chetrosu  următoarele persoane:

 

Secţia de votare Numele,prenumele Anul

naşterii

Domiciliu Studii Locul

de munc.

Telefon de contact
BESV  nr.12 Nistor Svetlana   Chetrosu      
BESV nr.12 Iamblea Tatiana   Chetrosu      
BESV nr.13 Staci Sanda   Chetrosu    
BESV nr.13 Malancea Daniela   Todireşti      
BESV nr.14 Goreanu Olga   Todireşti    
BESV nr.14 Bebea Catalina-Maria   Todireşti      

2.Dispoziţia  dată se va transmite Consiliului  electoral de circumscripţie Anenii Noi nr.04  în termen.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primar  interimar

al comunei   Chetrosu                                                                               Iurie Doloşcan