Cu privire la stabilireasporului pentru performanță

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.112

      din 30 septembrie 2019

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.A achita sporul pentru performanță pentru luna septembrie anul 2019 în sumă totală de 4221,00 lei.

2.Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează (Anexa nr.1 şi Anexa nr.2).

3.Valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanță de la începutul anului constituie 33703,00 lei, ceea ce reprezintă 9 % din valoarea mijloacelor băneşti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanță.

 Primar interimar

al comunei  Chetrosu                                        Iurie Doloşcan