Cu privire la   numirea resposabilului  pentru exploatarea gazelor naturale

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.109

   din 25 septembrie 2019

 Cu privire la   numirea resposabilului 

pentru exploatarea gazelor naturale

          În scopul creării condiţiilor optime  de activitate şi efectuarea  lucrărilor de pregătire a tuturor instituţiilor  bugetare din teritoriul comunei pentru activitate  în perioada toamnă –iarnă a a.2019-2020, având în vedere  că pentru perioada  de încălzire (sezonier) este  nevoie de a fi numit un responsabil  pentru exploatarea  gazelor naturale, în temeiul art.29 din Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

 1.Se numeşte responsabil pentru exploatarea gazelor naturale la cazangeriile din instituţiile subordonate primăriei (grădiniţa din s.Todireşti, grădiniţa din s.Chetrosu, primăria) dna Lilia Antoci, directorul  grădiniţei din s.Chetrosu.

2.Dispoziţia dată va fi adusă la cunoştinţa persoanei cu răspundere în termen legal.

  1. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar interimar al

comunei   Chetrosu                                  `                           Iurie Doloşcan