Cu  privire la  angajarea în cîmpul muncii  prin contract  individual de muncă

Dispoziţiile primarului

                                                                    D I S P O Z I Ţ I E   NR.113

                                                                      din 30 septembrie 2019

 Cu  privire la  angajarea în cîmpul muncii 

prin contract  individual de muncă

În temeiul cererii depuse, conform prevederilor art. 267, art.270   al Codului Muncii al  RM, în  baza  art.29, 32  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se angajează dna XXXXXXX în funcţie de îngrijitor de încăperi la Biblioteca Publică Teritorială Chetrosu  începînd cu data de 08 octombrie 2019.

  1. Salariatul va presta muncă  conform  contractului  individual de muncă  pe perioadă  nedeterminată, încheiat  cu primăria Chetrosu în persoana  primarului interimar Iurie Doloşcan.

3.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

Primar interimar

al comunei  Chetrosu                                                            Iurie Doloşcan