Cu  privire la repartizarea unităţilor de transport la birourile  electorale

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.110

   din 27 septembrie  2019

Cu  privire la repartizarea unităţilor

de transport la birourile  electorale

În conformitate cu art.31, art. 74 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997, în scopul bunei organizări a alegerilor parlamentare din Republica Moldova la  20 octombrie 2019, în temeiul art.29 din Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

  1. Se propune Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale Anenii Noi nr.4 de a pune la dispoziţia consiliului electoral Chetrosu 4/05 şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din teritoriul comunei Chetrosu  următoarele unităţi de transport:
Nr./o Nr. BESV Unitatea de transport Şofer Menţiuni
1. 12 Renault Laguna ANAZ 028 Doloşcan Iurie benzina
2. 13 Mercedes UFM 976 Cucu Anatolie benzina
3. 14 Opel Astra  QXW 239 Cojocari Sergiu motorina

 

Nr./o Consiliul electoral Unitatea de transport Şofer Menţiuni
1. Chetrosu 4/05 Mercedes Sprinter ANBE 566 Barbescu Nicolai motorină

2.Dispoziţia  dată se va transmite Consiliului  electoral de circumscripţie uninominală Anenii Noi nr.4  şi Inspectoratului  de Poliţie Anenii Noi.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar interimar

al comunei   Chetrosu                                               Iurie Doloşcan