Cu privire la luarea la evidență a familiilor / persoanelor defavorizate și efectuarea evaluarii inițiale și complexe.

Dispoziţiile primarului

                                                                       D I S P O Z I Ţ I E   NR.104

                                                                        din 10 septembrie 2019

 Cu privire la luarea la evidență a

 familiilor / persoanelor defavorizate

și efectuarea evaluarii inițiale și complexe.

    În conformitatea cu prevedirile art.29 „r”Legea 436- privind administraţia publică locală, în temeiul Legii nr. 547-XV din 25.12.2003 cu privire la asistența socială, a Legii nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale, a prevederilor alin (4) , a art. 9 al Legii privind protecția specială  a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți nr. 140 din 14.06.2013, precum și constatările din evaluarea inițială și complexă a situației copiilor și familiei, în rezultatul căreia s-a confirmat situația de risc a copiilor, fiind afectate domeniile de bunăstare ale copiilor, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

Se ia la evidență și se efectuează evaluarea inițială și complexă a familiilor / persoanelor defavorizate cu întocmirea planului individualizat de asistență, după cum urmează:

-xxxxxxxxxxxxxx.

  1. Responsabil pentru executarea prezentei dispoziţii se numeşte Ostrovari Valentina, asistent social comunitar.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                  `                                    L.ZALEVSCHI