Cu privire la stabilireasporului pentru performanță

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.96

      din 30 august 2019

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.A achita sporul pentru performanță pentru luna august anul 2019 în sumă totală de 3904,00 lei.

2.Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

3.Valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanță de la începutul anului constituie 29482,00 lei, ceea ce reprezintă 9 % din valoarea mijloacelor băneşti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanță.

 Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid ZALEVSCHI

 

Anexă la Dispoziția nr.96 din 31 august 2019

Nr d/o Numele, prenumele Funcția Calificativul final Sporul

(MDL)

1 Diacioc Elena secretar
2 Brailean Larisa Contabil șef
3 Danuța Vera contabil
4 Hadjiu Natalia Specialist
5 Nicoară Ludmila dactilograf
6 Nigai Andrei Paznic de noapte
7 Cabarii Leonid Paznic de noapte
8 Cracan Grigori Paznic de noapte
9 Babavelschi Andriana deridicătoare
10 Railean Lidia șef al Bibliotecii Publice Todirești concediu
11 vacant șef al Bibliotecii Publice Chetrosu vacant
12 vacant șef al Căminului cultural Todirești vacant
13 vacant șef al Căminului cultural Chetrosu vacant
14 Bebea Andrei Conducător artistic
 

15

Antoci Lilia Director al grădiniţei de copii Chetrosu
 

16

Cracan Mariana Director al grădiniţei de copii Todireşti
TOTAL 3904,00

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid ZALEVSCHI