Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar

Dispoziţiile primarului

                                                                    D I S P O Z I Ţ I E   NR.102

                                                                           din 09 septembrie 2019

 Cu privire la  acordarea  concediului  ordinar

În temeiul  art.112, 113 al  Codului Muncii  al  RM, conform  convenţiei colective  nr.20 din 01.07.2019, având în vedere cererea depusă de  dna   Antoci Lilia,  director al grădiniţei de copii  din s. Chetrosu, şi acordul dnei Cotorobai Luchianenco Liuba, şef de gospodărie în instituţia respectivă,  conform art .29 al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă 49 zile concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a a.2018-2019 dnei  Antoci Lilia, director al grădiniţei de copii „Prichindel” din s. Chetrosu, începând cu 09.09.2019 pînă la 27.10.2019, inclusiv.

2.Pentru perioada concediului dnei Antoci Lilia responsabil de activitatea grădiniţei „Prichindel” din s.Chetrosu se numeşte  dna Luchianenco Liuba, şef de gospodărie la aceeaşi instituţie.

3.Prevederile prezentei dispoziţii  vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în termen legal.

  1. Controlul asupra executării dispoziţiei mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI

 

Am luat cunoştinţă de conţinutul dispoziţiei __________________ L.Antoci

Am luat cunoştinţă de conţinutul dispoziţiei __________________ L.Luchianenco