Cu privire la  acordarea ajutorului material 

Dispoziţiile primarului

                                                                      D I S P O Z I Ţ I E   NR.97

                                                                          din 30 august 2019

Cu privire la  acordarea ajutorului material 

În temeiul Contractului colectiv de muncă nr.20 din 01 iulie 2019,  în temeiul  art. 40 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Lege nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar, conform  art.29 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă  ajutor material din  contul economiei  mijloacelor  pentru  retribuirea muncii alocate pentru anul 2019, în suma unui salariu,  următorilor funcţionari  publici ai primăriei:

Brailean Larisa

Diacioc Elena

  1. Se acordă ajutor material din contul economiei  mijloacelor  pentru  retribuirea muncii alocate pentru anul 2019, în suma 0,5 salariu,  următorilor funcţionari  publici ai primăriei:

Hadjiu Natalia

3.Contabilitatea  va  efectua  calculul respectiv  cu eliberarea lui în termen şi integral.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei Chetrosu                                             Leonid  ZALEVSCHI