Uncategorized

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

 Vă informăm că, conform ultimelor modificări prin Dispoziţia nr.92 din 19 august 2019 „Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.89 din 16 august 2019” şedinţa ordinară a consiliului local Chetrosu se va desfăşura la data de 30 august 2019, ora 14.00, în sala de şedinţe a primăriei.

Conform :

-pct.35 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul şi Primăria com.Chetrosu, rl Anenii Noi;

-art.6, art.13 alin.(3) al Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;

-art.68 din Codul Administrativ al R.Moldova nr.116 din 19.07.2018;

-art.17 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

şedinţele consiliului local sunt publice şi cetăţenii au dreptul de a participa la orice etapă a procesului decizional.