Cu privire la modificarea Dispoziţiei nr.66  din 28 iunie 2019

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.84

      din 09 august 2019

 

Cu privire la modificarea Dispoziţiei

nr.66  din 28 iunie 2019

         În legătură cu finisarea lucrărilor de reparaţie , în temeiul art.62 al Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, în conformitate cu  art.29  al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se modifică Dispoziţia primarului nr.66 din 28 iunie 2019 “Cu privire la sistarea activităţii grădiniţei de copii din s.Chetrosu” după cum urmează:

– în punctul 1. se modifică perioada „01.07.2019-23.08.2019(inclusiv)”. Astfel, pct.1 va avea următorul conţinut:

„1.Se sistează activitatea grădiniţei  de copii „Prichindel” din s.Chetrosu  pentru perioada 01.07.2019 – 09.08.2019 (inclusiv),  în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie.”

2.Dna Antoci Lilia, director IET “Prichindel”, va aduce prezenta dispoziţie la cunoştinţa angajaţilor şi a părinţilor a căror copii frecventează grădiniţa.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI