Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

Dispoziţiile primarului

                                                                              D I S P O Z I Ţ I E   NR.79

                                                                                  din 01 august  2019

 

Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

 În legătură cu necesităţile apărute, în temeiul pct.14 din Decizia nr.8/2 din 14 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2019  în a doua  lectură, în conformitate cu  prevederile  art. 29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D E C I D E:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 120400 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):Aparatul primarului

-281900    Alte cheltuieli curente                                                    – 15000lei

-316110    Procurarea uneltelor şi sculelor,inventar de producere  –  30000lei

-337110   Procurarea materialelor de construcţie                           -10400lei

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0620)P1P2(7502)P3(00333): Amenanjarea teritoriului

-331110  Procurarea combustibilului                                              -5000lei

-336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc                       -10000lei

-337110   Procurarea materialelor de construcţie                            -50000lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  120400 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0640)P1P2(7505)P3(00335): Iluminat stradal

-222500 Servicii de reparaţie curentă          – 15000lei

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0451)P1P2(6402)P3(00395): Transportul rutier

-222500 Servicii de reparaţie curentă           – 105400lei

3.Contabilul-şef al primăriei dna L.Brailean va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                      Leonid ZALEVSCHI