Cu privire la stabilireasporului pentru performanță

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.77

      din 31 iulie 2019

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.A achita sporul pentru performanță pentru luna iulie anul 2019 în sumă totală de 3952,00 lei.

2.Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

3.Valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea sporului pentru performanță de la începutul anului constituie 25578,00 lei, ceea ce reprezintă 9 % din valoarea mijloacelor băneşti anuale alocate/planificate pentru acordarea sporului pentru performanță.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid ZALEVSCHI