Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.75

     din 31 iulie 2019

Cu privire la  acordarea concediului ordinar

Având în vedere cererea  depusă  de către  dna Lidia Railean, bibliotecar principal la BPT s.Todireşti, privind acordarea concediului ordinar pentru perioada lucrată a a.2018-2019, în temeiul  contractului colectiv  de muncă  nr.62 din 07.07.2014, conform  Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  art.112, 113 al  Codului Muncii  al RM, conform prevederilor  art.29 alin.(2) al  Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind  aministraţia publică  locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se acordă concediu ordinar  pentru  perioada  lucrată  a.2018-2019 dnei Railean Lidia, bibliotecar principal al Bibliotecii Publice Teritoriale Todireşti, pe termen de 39 zile calendaristice, în perioada 1 august 2019 – 10 septembrie 2019 (inclusiv).

2.Contabilitatea  va  efectua  achitarea  la timp şi integral.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI