Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

Dispoziţiile primarului

                                                                          D I S P O Z I Ţ I E   NR.62

                                                                                  din 12 iunie  2019

 

Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

 În legătură cu necesităţile apărute, în conformitate cu  prevederile  art. 29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D E C I D E:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 37400.00 lei la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):Grădiniţa Todireşti

Cod ECO 22500  servicii de reparaţie curentă a utilajului şi încaperilor- 4000lei

Cod ECO 335110  procurarea materialelor p/u scopuri didactice, ştiinţif. -19400lei

Cod ECO 337110   procurarea materialelor de construcţie –  4000 lei

Cod ECO 338110 procurarea accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte- 10000lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  37400.00 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): Gradiniţa Todireşti

Cod ECO222190  alte servicii comunale                           –  2400lei

Cod ECO222990  alte servicii neatribuite altor aliniate     –  5000 lei

Cod ECO339110 procurarea altor materiale                     – 30000lei

3.Contabilul-şef al primăriei dna L.Brailean va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                      Leonid ZALEVSCHI