Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

Dispoziţiile primarului

                                                                   D I S P O Z I Ţ I E   NR.69

                                                                      din 15 iulie  2019

 Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

 În legătură cu necesităţile apărute, în conformitate cu  prevederile  art. 29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D E C I D E:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de 159900 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199):Gradinita Chetrosu

-222400  servicii de  transport                                          -2000lei

-222500  servicii de reparaţii curente                                -8200 lei

– 222600  formare profesională                                         -1300 lei

-222710 deplasari de serviciu în interiorul ţării                 -500lei

-222980 servicii poştale                                                    -1000lei

-222990 servicii neatribuite altor aliniate                          -2000lei

-316110 procurarea uneltelor şi sculelor,inventar             -20000lei

-335110 procurarea materialelor p/u scopuri didactice     -20000lei

-336110 procurarea materialelor de uz gospod.,rechizite  -10800lei

-337110 procurarea materialelor de construcţie                -81000lei

– procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte                  -10000lei

-339110 procurarea altor materiale                                    -3100lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2019 în sumă de  159900 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): Gradinita Chetrosu

-311120 reparaţii capitale ale clădirilor                            –  159900lei

3.Contabilul-şef al primăriei dna L.Brailean va efectua calculele  respective  şi  modificările corespunzătoare în buget.

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                      Leonid ZALEVSCHI