Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.67

    din 15 iulie  2019

 

Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local nr.4  la 19 iulie 2019 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la  rectificarea bugetului;
  2. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.1/2/1 din20.02.2008 privind aprobarea  tarifelor pentru  serviciile  comunale la Întreprinderea Municipală „Gospodăria Comunală Chetrosu”;
  3. Cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului comunal în instanța de   judecată.

Raportori: L.Zalevschi-primar; T.Camerzan-contabil şef ÎM”GC Chetrosu.

2.Secretarul consiliului local dna E.Diacioc va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 19 iulie 2019 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid Zalevschi

 

Dispozitie nr.67