Cu privire la sistarea activităţii grădiniţei de copii din s.Chetrosu

Dispoziţiile primarului

                                                                         D I S P O Z I Ţ I E   NR.66

                                                                               din 28 iunie 2019

 

Cu privire la sistarea activităţii

grădiniţei de copii din s.Chetrosu

 În legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţie a blocului alimentar a grădiniţei de copii din s.Chetrosu, în temeiul demersului directorului, conform pct.55, pct.57, pct.58 din Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiei de educaţie timpurie, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.243 din 22 aprilie 2016, în temeiul art.112  alin.(1) al Codului Muncii RM, conform art. 29 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

      1.Se sistează activitatea grădiniţei  de copii „Prichindel” din s.Chetrosu  pentru perioada 01.07.2019 – 23.08.2019 (inclusiv),  în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie.

  1. În perioada sistării activităţii instituţiei, copiii vor fi preluaţi de către grădiniţa de copii „Romaniţa” din s.Todireşti.

         4.Se  obligă directorul dna Antoci Lilia  în termen legal să aducă la cunoştinţa părinţilor, angajaţilor  şi organelor ierarhic superioare prevederile prezentei dispoziţii.

         5.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                                   Leonid ZALEVSCHI