Cu  privire la  angajarea în cîmpul muncii  prin contract  individual de muncă

Dispoziţiile primarului

                                                                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.65

                                                                                   din 28 iunie 2019

Cu  privire la  angajarea în cîmpul muncii 

prin contract  individual de muncă

În temeiul cererii depuse, conform prevederilor art. 267, art.270   al Codului Muncii al  RM, în  baza  art.29, 32  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se angajează dna Negai Tatiana  în funcţie de îngrijitor de încăperi la Biblioteca Publică Teritorială Todireşti  începînd cu data de 01 iulie 2019.

  1. Salariatul va presta muncă  conform  contractului  individual de muncă  pe perioadă  nedeterminată, încheiat  cu primăria Chetrosu în persoana  primarului Leonid Zalevschi.

3.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                                            Leonid  ZALEVSCHI